1

Téma: predmetové olympiády

Ako je to s podpisovaním dohôd  členmi okresných odborných komisií pri  uskutočňovaní okresných predmetových olympiád? Majú mať za to zaplatené?

Thumbs up Thumbs down