3 Škola v prírode

od tetra

10 Prideľovanie úväzkov

od amarylka

14 Platové zaradenie

od Olga

15 Dotazník

od kaumazi

16 uznanie vzdeíávania

od Jozef Kozoň

19 Dotazník

od Barbora23

20 vyplácanie kreditov

od mortimor27

21 Príplatok za riadenie

od Daniela

23 Kontinualne vzdelavanie

od dendisova

25 Kolega - profesionál???

od JakubkaJakubka

27 rigorózka a 1KS

od matta

28 špeciálny pedagóg

od Janka5

30 kvalifikacia

od Magdalena