1

Téma: Požiadavky na zmenu súčasnej školskej legislatívy

VYPOČUJTE NÁS, ZODPOVEDNÍ ZA STAV ŠKOLSTVA SR!
UPRAVIŤ ČLÁNOK
30.1.2016 o 6:24 (upravené 30.1.2016 o 6:58) | Karma článku: 0.00 | Prečítané  2-krát
Prinášam moju analýzu súčasného i minulého stavu regioškolstva SR. Porovnávam v nej výlučne porevolučné školstvo v dvoch, zhodou okolností približne rovnakých 13 ročných časových úsekoch. Do rokov 2002/2003 a po nich - až dodnes!

ha,ha, há - školský parlamentný výbor? Skôr dementný... Veď ten  mal dávno a iniciatívne prísť jednoduchou sebareflexiou k jednoznačnému a logickému uzáveru, že dobre v regioškolstve , podotýkam, že už v NOVODOBEJ SR už bolo! Kedy? Kedyže to bolo? Nuž v čase vzniku samostatnej SR až do rokov 2002/2003!!! Na tom trvám a dokážem to všetkým! V časoch, keď učiteľ regioškolstva MAL legislatívny ŠTATÚT ZAMESTNANCA ŠTÁTNEJ SLUŽBY, nie verejného tajtrlíka, s ktorým si už celých 13 rokov každý, podľa potreby, vytrie zadnú časť tela!!! Že - páni - Mamojka, Fronc, Beblavý, Kaník, Fico, Gašparovič a ďalší, ktorí ste práve na úkor učiteľov regioškolstva - vysoko v prospech SEBA - učiteľov vysokého školstva -  v tom čase napr. Mamojka, Gašparovič, Thótová, Fogaš, Fico, ministerka financií Šmegnerová, Figeľ, Beblavý,, Fronc, Ftáčnik, a početná skupina poslancov lekárov -  SKRZ celého politického spektra vtedajších poslancov NR SR a vládnych činiteľov aj v ministerských funkciách, osobitne financií - Šmegrnerová a spravodlivosti Thótová, vnútra- tiež pedagóg Palko, a školstva Ftáčnik a po ňom Fronc - previedli dobre zorganizovaný a vysoko sofistikovaný PARLAMENTNÝ PUČ, -  s tendenčne zameranými cieľmi pre seba a práve na úkor učiteľov regioškolstva, ktorých je v SR desaťkrát viac ako učiteľov VŠ a lekárov dokopy. Prijatou legislatívou zákona o verejnej službe, do ktorej ste UJARMILI  najmä a práve SUPER NAJPOČETNEJŠIU  MASU ( vyše osemdesiattisícovú gruppu UNIVERZITNE vzdelaných vysokoškolákov, z iba vyše 300.000 vysokoškolákov, ktorých dnes mme v celej SR...) Teda celú jednu štvrtinu ste zošnurovali a zviazali vypočítavo - zákonom o VEREJNEJ službe, tak ako pracovníčky najstaršieho remesla - tiež sú verejné, na rozdiel od represívnych -tajných zložiek štátu s fantastickými platmi - teda verejné pracovníčky, ktoré sú neporovnateľne lepšie platené ako naše učiteľky regioškolstva. Sofistikovane ste týmto parlamentným "demokratickým" aktom legalizovali zlatú platovú baňu pre úzke a nepočetné skupinky slovenských lekárov a učiteľov VŠ, výlučne na úkor rádovo  najpočetnejšej gruppy 87 až 89-tisícovej armády, prevažne našich bezbranných žien, manželiek a starých mám, podotýkam, že s vysokoškolským UNIVERZITNÝM vzdelaním ako lekárky, lekári, učitelia a učiteľky VŠ SR ! A začali ste  nehorázne loviť v mútnych a účelovo vytvorených stojatých vodách napojených na bohaté a nevysychajúce zdroje - štrukturálne fondy a celoeurópske edukačné a mládežnícke projekty EÚ, ktorými dodnes zakrývate svoje šafárenie a zahmlievate školskú realitu regioškolstva a oblbuje nás. Tomu musíme urobiť okamžitý a razantný koniec , páni...
A za posledných 13 rokov ste z tejto obrovskej  bezodnej zlatej bane surovo ŤAŽILI BEZCITNE V SVOJ PROSPECH. Neveríte?? Tu je veľavravný, presvedčivý a jasný, vami legislatívne prijatý, odobrený a realizovaný - vysoko až bezhranične a arogantne - jednoznačne v neprospech v drvivej prevahe bezbranných slovenských žien a matiek - našich učiteliek. Ihneď si porovnajte  súčasné platy lekárov a VŠ pedagógov s našimi súčasnými, ale aj platmi práve týchto troch kategórii zamestnancov, keď boli práve v ŠTÁTNEJ SLUŽBE V ROKU 2002!!!! a otvoria sa vám RAZOM OČI I MYSLE! Boli sme riadne a účelovo podvedení tými, ktorí sa sľubmi zaviazali k čestnosti a spravodlivosti služby občanom na miestach poslancov NR SR a ministrov vlád SR!!  To je nad slnko jasnejší dôkaz vašich parlamentných škandalóznych korupčných až otrokárskych  a diskriminačných postupov a praktík voči ženám učiteľkám!!! A podobný zvlčilý stereotyp platí v zdravotníctve zo strany lekárov voči zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám!!  A punktum. Všetko je jasné. I logicky vyplývajúce riešenie v prospech ukrivdených. POZOR! O K A M Ž I T É ..R I E Š E N I E !!! Bez prieťahov a ohľadu na parlamentné voľby 2016, na ich víťaza, na programové žvásty politických strán, na súčasnú i povolebnú opozíciu a koalíciu!!! Konať treba čo najskôr podľa ťažiskových základnýcch bodov. Priznávam to - ako pedagóg regioškolstva s vyše 36-ročnou kontinuálnou praxou a tvrdý i nekompromisný bojovník proti úradnej moci v SR a korupčným praktikám na najvyšších miestach štátnej, poslasneckej a vládnej moci v SR. Som dieťa ideálov NEŽNEJ DODNES!

Tu sú vyšpecifikované riešenia v podobe troch odôvodnených požiadaviek. Zaručujú bez meškania dôstojný učiteľský status a plat a hlavne okamžite naprávajú mocnými a kompetentnými predstaviteľmi moci v SR - spáchanú hlbokú 13-ročnú krivdu spáchanú bezostyšhe na učiteľkách regioškolstva SR v porovnaní a voči -lekárom a učiteľom VŠ v SR . Tu sú :

1/ OKAMŽITE PARLAMENTOM A VLÁDOU SR  LEGISLATÍVNE OBNOVIŤ ŠTÁTNU službu u učiteľov regioškolstva so všetkými súčasnými benefitmi platnými - aj pre úradníkov ministerstva školstva na čele s ministrom, hlavne s modelom výsluhového automatu za roky praxe - fungujúceho podľa nanajvýš jednoduchého a čitateľného princípu: jedno percento zo základnej tarify -za každý rok pedagogickej praxe v regioškoldstbve - poslanci Beblavý a Kaník, ktorí ste ho uvedeným PUČOM úspešne eliminovali a nahradili nedokonalým poľským- súčasným- ktorý po 32 rokoch praxe priznáva učiteľom ročne už iba NULU!! A kým úradnícky v štátnej službe zaručuje štátnym úradníkom stále jedno percento zo základnej tarify!!  A teda v konečnom dôsledku - podstatne  VYŠŠÍ ROČNÝ OSOBNÝ BOD NA SKLONKU PROFESIOVEJ KARIÉRY POSLEDNÉHO DESAŤROČIA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE - A TEDA RAPÍDNE VYŠŠÍ RIADNY DôCHODOK!!!!  A to je už otvorený HYENIZMUS na úkor slovenských žien - obrovskej armády učiteliek, ktoré sa navyše dožívajú v EU vyššieho fyzického veku ako práve MUŽI. Diskriminácia ako vyšitá. Kým? Poslancami NR SR i vládnymi činiteľmi od r.2002. Dovtedy vládlo PRÁVO a SPRAVODLIVOSŤ (ako dnes v POĽSKU a červená už protestujú), bez diskriminácie našich prevažne učiteliek regioškolstva. Tak v porovnaní so štátnymi úradníčkami; ako aj lekárkami a kolegyňami z VŠ SR!! Za mojich 36 odkrútených rokov v regioškolstve by som mal 36 % , teda vyše tretinu zo základnej tarify, čo je už slušný peniaz i celková mzda.Prepočet si urobte. Toto majú štátni, ale už aj verejní úradníci, kolegovia. Našu novú tabuľku  mzdových taríf odvodiť  zo súčasných LEKÁRSKYCH MIEZD!!! A to konkrétne miezd lekárov univerzitných štátnych nemocníc, tak ako tomu bolo do roku 2002/2003. Kolegovia VŠ nech bojujú za seba tiež. My ich podporujeme.

2/ Dotovať školstvo zo štátneho rozpočtu aspoň balíkom na úrovni priemeru krajín EÚ, čo je asi 4,4% z celkového, oproti 3,3% súčasného rozpočtu, čo je na konci krajín Európy i EÚ. Zastaviť hyenizmus kompetentných dospelých - nielen voči ženám - ale aj  voči našim deťom a mládeži práve dlhoročným škŕtením  a ZNIŽOVANÍM štátneho rozpočtu SR v kapitole školstvo a veda -na úkor edukácie našich súčasných i budúcich detí a mládeže, ktorých edukácia je najlepšou investíciou do budúcnosti krajiny, nie podľa politikov, ale podľa ekonomických a finančných odborníkov sveta i SR -a je aj  základnou požiadavkou občanov SR - daňových poplatníkov a zároveň rodičov a starých rodičov našich slovenských detí a mládeže.

3/ Nanovo prepracovať kreditný systém v regioškolstve. Uznať časovo neobmedzenú platnosť kreditov i všetky predošlé možnosti a formy ich získavania. Prijať okamžite zásadu, že každý získaný kredit konkrétnym učiteľom musí byť následne a neodkladne finančne, či náhradou (buď jedno, alebo druhé, nie oboje naraz, teda súčtom či zjednotením) a (aspoň v doterasjšom  rozsahu a obsahu) ZOHĽADNENÝ!. Podľa jednoduchých a prehľadných zásad:
a/ v čase hospodárskej krízy krajiny:       1platný kredit=1euro/mesačne;
b/ v čase ekonomickej konjunktúry SR:    1platný kredit=2eurá/mesačne;

A basta. Realizovateľné, čitateľné a jasné požiadavky súčasných nespokojných učiteľov regioškolstva, s ktorými treba oboznámiť parlamentný výbor NR SR, samozrejme, aj s tromi požiadavkami štrajkujúcich. Teda máme v talóne už dve alternatívy riešenia krízy v súčasnom regioškolstve - krátkodobú - 3 konkrétne požiadavky štrajkujúcich ;  a systémovú a dlhodobú - tá je práve prezentovaná mnou uvedenými troma požiadavkami vyššie.  A upozorniť ministerské i poslanecké dubové hlavy, že  požiadavky možno zintegrovať, či aspoň skombinovať, teda že predstavujú otvorený systém s možnosťou vecného dialógu a kompromisu, no krátkeho a účinného, aby sa dali rýchlo realizovať a upokojiť požiadavky predkladané a diskutované už 13 rokov. Už ihneď po prijatí zákona o verejnej službe i pred jeho prijatím, lebo sme modelovali ako sa môžu neúnosne a neodôvodnene roztiahnuť platové nožnice práve medzi tromi profesiami s univerzitným VŠ vzdelaním: medzi profesiou - lekár, VŠ-učiteľ a pedagóg regioškolstva.To sa za 13 rokov plne potvrdilo a potvrdzuje!  Dovtedy bola jednotná platovka mzdových taríf pre všetky tri kategórie v štátnej službe! To je zase dokázané vtedy platnou legislatívou. Jej zákonmi a vyhláškami s vtedy platnými  mzdovými tabuľkami. Budete žasnúť, mládež. Vtedy som vedel, že mám plat - ako učiteľ s I. kvalifikačnou, dnes I. atestačnou skúškou -buď na úrovni zástupcu primára oddelenia ľubovoľnej nemocnice v SR, alebo zástupcu vedúceho katedry na hociktorej vtedajšej slovenskej VŠ.. Boli to časy dôstojného statusu i platového ohodnotenia aktívnych učiteľov regioškolstva SR, už vtedy celoživotne sa vzdelávajúcich, napr, formou výkonov I. a II. - vtedy kvalifikačných skúšok!!! Ja osobne som ich mal priznané už roku 1999!  Ako osobný príklad pre kolegov som sa pousiloval. Preto to viem zodpovedme posúdiť a tvrdiť o statuse a ohodnotení na prelome milénií práve v SR! 13-ročný - postupný a zámerný hlboký úpadok statusu i oceňovania našej profesionálnej práce  a bagatelizovania učiteľského POSLANIA, verte, že iba v postkomunistických krajinách a osobitne silno na Slovensku - aj z mnou uvedených dôvodov praktík mocných a zodpovedných- je nutné neodkladne eliminovať a napraviť. Aspoň do predošlých dimenzií. ktoré sú vtedajšou praxou pozitívne overené a potvrdené. Nepodľahnime lživým názorom o 26-tich rokoch utláčania regioškolstva v SR. Je to len chabá snaha manipulantov MOCI -prekryť zámerný a sofistikovaný parlamentný PUČ voči regioškolstvu z rokov 2002/2003, ktorého fatálne následky znášame dodnes. Dokedy ešte (?) - VŠETCI, prepáčte mi,- EŠTE STÁLE NEPOCHOPIVŠÍ A VÁHAJÚCI,  PASÍVNI I MLADÍ -TIETO PRÍČINY NÁŠHO PREPADU NEPOZNAJÚCI KOLEGOVIA!!!!!!!!!! KOLEGOVIA niektorých nespokojných učiteľov, včítane mňa, už pred dôchodkom, no verne bojujúceho za spravodlivosť a proti sofistikovanej svojvôli poslancov parlamentov SR i všetkých vlád od rokov 2002/2003... Teda pravých, stredových ľavých - v rozličných POLITICKÝCH TRIČKÁCH - teda všetkých - minulých i súčasných participujúcich od roku 2002 na reálnej moci a vláde v SR!!! Toto tlmočte v plnom rozsahu na utorňajšom parlamentnom stretnutí, pán kolega Crmoman. Myslím samozrejme skromne - aj toto - ako moje písomné vyjadrenie k tomu, čo sa to udialo za posledných 13 rokov voči učiteľom a hlavne ženám-učiteľkám REGIOŠKOLSTVA SR. Trvám na tom. Hoci by si zatvárali uši a škrípali zubami  - ako židovskí farizeji a mocnári pred slovami a dôkazmi -prvého kresťanského mučeníka- svätého Štefana diakona zo Skutkov apoštolských!!! Mńa už kameňovali, no prežil som, vďaka BOHU -  ich ataky!

RNDr.PaedDr.Mgr.(teológie) Ivan Olejár - ešte učiteľ regioškolstva SR           30.1,2016

Thumbs up Thumbs down