Téma: Sú FINANCIE URčENé šKOLSTVU LEN PRE UčITELOV?

KED SA HOVORI O FINANCOVANI šKOLSTVA, PREčO SU DôLEžITí LEN UčITELIA? OSTATNí ZAMESTNANCI AKO KEBY BOLI VZDUCH. ZAKONOM č.553/2003 Z.Z.O ODMENOVANí NIEKTORýCH ZAMESTNANCOV PRI VýKONE PRáCE VO VEREJNOM ZáUJME A ICH ZMIEN SA VZDY NAVYSUJU LEN PLATY PEDAGOGOV O VYSSIE PERCENTO. PLATOVA TABULKA PEDAGOGOV SA UPRAVILA TAK ABY SA NIELEN PRI NOVOM ZAKONE MOHOL ZDVIHNUT PLAT. JE TO KAžDOROčNE V RAMCI ODPRACOVANYCH ROKOV. OSTATNYM ZAMESTNANCOM KTORí Sú VYPLáCANí PODLA TOHO ISTEHO ZAKONA, PODLA INYCH PRILOH, TOTO NAVYSENIE JE LEN RAZ ZA 3 čI 4 ROKY. AK PODLA ZARADENIA ZAMESTNANCA PODLA TEJTO TABULKY NEDOSAHUJE MINIMALNU MZDU, JE LEN NA RIADITELOVI čI ZAMESTNANCOVI  "PRILEPší" OSOBNYM PRIPLATKOM. NIE KAZDY RIADITEL POZNA LEGISLATIVU A VIE ZE BY MOHOL SMERNICOU VYLEPSIT OSTATNYM ZAMESTNANCOM AKO PEDAGOGICKYM TAKTO MZDU.  NIEKEDY ANI NECHCE TAKETO NIECO UROBIT SAM RIADITEL. KAZDY SA RIADI ZASTARALýMI MZDOVýMI TABULKAMI. NO ZA UčITELOV SA IDE VZDY POSTAVIT HOCI AJ šTRAJKOM LEBO SA HO TO BYTOSTNE A FINANCNE TYKA. PREčO NIK NEKRIčí AJ ZA OSTATNýCH ZAMESTNANCOV?!

Thumbs up Thumbs down