2 Škola v prírode

od tetra

6 vypoved

od marnora

7 Prideľovanie úväzkov

od amarylka

8 Kredity

od jasedka

13 Platové zaradenie

od Olga

14 Zvyšovanie uväzku

od Soňa

15 Dotazník

od kaumazi

16 uznanie vzdeíávania

od Jozef Kozoň

17 Platová trieda

od milly

21 Dotazník

od Barbora23

22 nahrada 1. atestacie

od liny74

23 vyplácanie kreditov

od mortimor27

24 Príplatok za riadenie

od Daniela

26 Vzdelávanie učiteľov

od lucinka2002

29 Kolega - profesionál???

od JakubkaJakubka